Navigation

زمن وأفعال المستقبل باللغة التركية

الزمن المستقبل 🇹🇷️Gelecek zaman Gelecek يعني القادم دائما مصدر الفعل ينتهي ب mak اوmek *مثال :Almak الاخد ساخد ....... نحدف الmak ونحط الجدرAl ثم الاضافة التي تعتمد على الضمير وعلى حسب اخر حرف علة بالفعل

زمن وأفعال المستقبل باللغة التركية

الزمن المستقبل 🇹🇷️Gelecek zaman
Gelecek يعني القادم
دائما مصدر الفعل ينتهي ب mak اوmek
*مثال :Almak الاخد ساخد .......
نحدف الmak ونحط الجدرAl ثم الاضافة
التي تعتمد على الضمير وعلى حسب اخر حرف علة بالفعل
acağım/acak ➡️➡️➡️➡️➡️➡️(a ı o u)
eceğim/ecek➡️➡️➡️➡️➡️➡️(e i ö ü)
الحرف K في لاحقة المستقبل acak/ecek يقلب الى ğ إذا أتى بعده مباشرة حرف صوتي
ولذلك تقلب K في اللاحقة مع الضميرين Ben و Biz لان ملحقاتهم تبدأ بحرف صوتي
Ben Al acağım(الاجاااام)هنا نمد الحرف الي قبلها ğ
Sen Al acaksın
O Al acak
Biz Al acağız(الاجااااز)
Siz Al acaksınız
Onlar Al acaklar
*2مثال :Gelmek القدوم
ساتي ....
Ben Gel eceğim
Sen Gel eceksin
O Gel ecek
Biz Gel eceğiz
Siz Gel eceksiniz
Onlar Gel ecekler
إذا انتهى جذر الفعل بلحرف T يقلب الى D حسب قاعدةKTÇP
لدينا ثلاث أفعال اساسية منتهية ب T تقلب الى D في الزمن المستقبل والحاضر :
gitmek الذهاب
etmek القيام ب
tatmak التذوق
*مثال : gitmek الذهاب
أنا ذاهب Ben gid eceğim
أنت ذاهب Sen gid eceksin
هو ذاهب O gid ecek
نحن ذاهبون Biz gid eceğiz
أنتم ذاهبون Siz gid eceksiniz
هم ذاهبون Onlar gid ecekler
2/-النفي:
اما في حالة النفي نضيف Ma/Me بعد الجذر مباشرة
ونضيف حرف ال y حماية لمنع التقاء الصوتين في لاحقة المستقبل واضافة النفي
أنا لن أشرب Ben iç me y eceğim
أنت لن تشرب Sen iç me y eceksin
هو لن يشرب O iç me y ecek
نحن لن نشرب Biz iç me y eceğiz
أنتم لن تشربو Siz iç me y eceksiniz
هم لن يشربوا  Onlar iç me y ecekler

للمزيد أدخل إلى لائحة مقالات تعلم اللغة التركية من هنا : لائحة مقالات تعلم اللغة التركية
مشاركة

أضف تعليق:

0 comments: